Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Contributie-inning gaat gedeeltelijk uitbesteed worden aan ClubCollect
 

 
 
 
Het innen van de jaarlijkse contributie is een activiteit die steeds tijdrovender lijkt te worden. Dat geldt voornamelijk voor de inning van de contributie van diegene die de vereniging niet gemachtigd hebben om dat via een incasso-opdracht uit te voeren. Dat tijdbeslag willen we graag indammen en om dat te realiseren zijn we een samenwerking aangegaan met ClubCollect.

ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor gaat zorgen dat het innen van contributie voor ons als vereniging gemakkelijker gaat. ClubCollect heeft een systeem ontwikkeld dat een groot aantal activiteiten automatiseert, zoals het versturen van betaalverzoeken en het adequaat opvolgen daarvan.

Dat levert voor zowel de leden als de vereniging voordelen op. Het grootste voordeel voor de leden is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen. Voor dat laatste wordt wel een beperkte administratieve bijdrage in rekening gebracht. Met dit systeem gaan we in het voetbalseizoen 2019/2020 aan de slag voor de leden waarvan we geen incassomachtiging hebben.

Maar voor degenen die nog niet (volledig) aan hun contributieverplichting van dit voetbalseizoen hebben voldaan, gaan we dat systeem al eerder in gebruik nemen. Binnenkort ontvang zij een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. In dat verzoek staat een link naar een persoonlijke betaalpagina bij ClubCollect. Op die pagina kan een betaalkeuze gemaakt worden.

Door de vereniging zullen door de samenwerking, ten behoeve van het kunnen versturen van de betaalverzoeken, enkele persoonsgegevens zoals (mail)adres en telefoonnummer met hen gedeeld worden. Die persoonsgegevens zullen nooit verder worden verspreid of door ClubCollect worden gebruikt voor andere doeleinden, bovendien zijn die gegevens in het systeem van ClubCollect alleen zichtbaar voor onze ledenadministratie. Het delen van de persoonsgegevens zal dan ook geheel conform de vereisten uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp) zijn.

Meer informatie over ClubCollect vind je onder andere op YouTube.

 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :