Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Graag brengen wij enkele “spelregels” m.b.t. het gebruik van de accommodatie onder de aandacht
 

 
 
 
Graag besteden we hieronder aandacht aan enkele zaken die betrekking hebben op het gebruik van onze accommodatie en de naleving van die regels kunnen het leven van de vrijwilligers, die daarbij betrokken zijn, een stuk prettiger en gemakkelijker maken. Wij vragen trainers en leiders van alle elftallen, maar zeker ook de spelers daarvan notie te nemen.

Het betreft de volgende zaken:

  • Het komt te vaak voor dat eindtijden van de trainingen ruim overschreden worden, dit heeft tot gevolg dat de dienstdoende accommodatiebeheerder ook langer moet blijven, dit loopt regelmatig op tot een half uur en zelfs meer, waardoor andere afspraken van hen wel eens in gedrang komen. We willen iedereen vragen zich te houden aan de vastgestelde trainingstijden.
  • De kleedlokalen dienen altijd schoon achter gelaten worden, zand, gras en ander vuilnis dienen richting spelerstunnel geveegd te worden en niet naar de afvoerputjes in de douche. Spoel na gebruik van het toilet deze altijd door.
  • Als een team een keer niet komt trainen, geef dit dan vooraf door aan de accommodatiebeheerder, hij zit dan niet voor niets te wachten en kan desgewenst de indeling van het trainingsschema veranderen.
  • Toon respect voor de accommodatiebeheerders, zij zorgen ervoor dat iedereen optimaal van de faciliteiten op onze accommodatie gebruik kan maken. Hun adviezen en opmerkingen moeten dan ook door een ieder opgevolgd worden.
  • De kleedruimtes zijn geen verblijfruimtes, zorg ervoor dat het kleedlokaal maximaal een half uur na het einde van een wedstrijd of training weer leeg en schoon is.
Als iedereen zich conformeert aan deze beperkte set regels en richtlijnen, dan zorgen we ervoor dat een ieder zich met plezier voor de vereniging blijft inzetten.

Hoofdbestuur v.v. Wilhelmina Boys 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :