• Bereikbaarheid Sportpark Naastenbest beperkt met ingang van maandag 27 maart

  • Vanwege de herinrichting van de Willem de Zwijgerweg gekoppeld aan noodzakelijk onderhoud is die Willem de Zwijgerweg vanaf 27 maart tot naar schatting 23 juni, voor het deel dat grenst aan ons sportpark en het Heerbeeck-college afgesloten en is ons sportpark dus voor velen, zowel leden als bezoekende verenigingen, lastiger bereikbaar.

    Wat de werkzaamheden daadwerkelijk aan belemmeringen met zich mee gaan brengen, is ons nog niet geheel duidelijk, wellicht is de parkeerplaats aan de Prinses Beatrixlaan wel bereikbaar, maar dat zal de ervaring moeten leren. Of de afsluiting over de gehele periode ook voor het gehele traject zoals dat hieronder wordt gepresenteerd, geldt, is ook nog niet bekend. Duidelijk is wel dat voor menigeen het bezoek aan sportpark Naastenbest met hindernissen gepaard kan gaan.