• Contributie

  • De contributiebedragen die v.v. Wilhelmina Boys hanteert, worden jaarlijks aangepast aan de inflatiecijfers op basis van het door het C.B.S. gehanteerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
  • De contributiebedragen gelden per voetbaljaar, De vereniging incasseert de relevante contributiebedragen via NIKKI (zie hieronder).
  • De contributiebedragen (inclusief de KNVB-bijdrage) zijn voor het seizoen 2023/2024 als volgt :

   Categorie Contributie
   Senioren Dames / Heren € 226,50
   Veteranen € 182,00
   Junioren (van 13 tot 18 jaar) € 182,00
   Pupillen (van 7 tot 13 jaar) € 161,75
   Champions League (tot 7 jaar) € 108,50
   Mini’s (tot 5 jaar) € 45,00
   Donateurs € 27,50
   Donateurs met stemrecht € 37,50
   Kader- en Personeelsleden € 0,00
  • Bij aanmelding na 1 januari worden voor de actieve lidmaatschapssoorten afwijkende contributiebedragen gehanteerd.
  • Bij de eerste contributiebetaling na aanmelding wordt inschrijfgeld a € 5,00 in rekening gebracht.
  • In het te betalen contributiebedrag zit ook een vergoeding voor wedstrijdkleding (shirt en broek), welke door de vereniging beschikbaar worden gesteld, alsmede een wasvergoeding, alle wedstrijdkleding wordt door de vereniging gewassen en onderhouden.
  • De betaling van de contributieverplichting kan, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, overgenomen worden door Stichting Leergeld, Informatie daarover staat hierna.
  • Daarnaast heeft ook de gemeente Best de brochure "Uitkomen met Inkomen" samengesteld, waarin ook diverse mogelijkheden op financieel gebied vermeld worden.
  • En tot slot brengen wij ook de Voorzieningenwijzer onder de aandacht, daarin staan vele financiele regelingen waar inwoners van de gemeente Best mogelijk gebruik van kunnen maken.

  Om leden meer flexibiliteit te bieden bij de betaling van de contributie en daarnaast het hoofdbestuur daarbij te ontzorgen, heeft de vereniging ervoor gekozen om voor de contributie-inning een samenwerking aan te gaan met een gespecialiseerde partij, zijnde NIKKI. Die samenwerking is met ingang van het voetbalseizoen 2021/2022 gestart en de afspraken tussen NIKKI en v.v. Wilhelmina Boys worden hieronder uiteengezet.

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij de contributie via het NIKKI-systeem gaan verwerken. Leden met een contributieverplichting ontvangen eind augustus een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen, daarbij worden wel administratiekosten in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen 10% van de contributieverplichting met een maximum van € 19,00 per seizoen. Wanneer de contributie in één keer wordt voldaan, dan vervallen de administratiekosten.

  In de eerder genoemde e-mail zit voor zowel de betaling in termijnen als voor de betaling in één keer een iDEAL-betaallink. Als je kiest voor een betaling in termijnen wordt het totaalbedrag van de contributieverplichting inclusief de administratiekosten verdeeld over 8 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvang je dan iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om de betaling te vergemakkelijken.

  NIKKI maakt voor de communicatie naar de leden gebruik van de contactgegevens (mail- en fysieke adressen en telefoonnummers), die in onze administratie vastliggen. Als daar doublures in zijn, kan het voorkomen dat de e-mail niet bij iedere geadresseerde aankomt. Mocht je medio september nog geen bericht ontvangen hebben van NIKKI, meldt dat dan via een e-mail naar wilhelminaboys@nikki.nl met daarin jouw gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en de naam van onze vereniging.

  Leden voor wie de contributie betaald wordt door Stichting Leergeld zullen geen e-mail van NIKKI ontvangen, de communicatie tussen de beide organisaties en de vereniging blijft rechtstreeks plaats vinden. Als de toekenning door Stichting Leergeld plaats vindt nadat (een gedeelte van) de contributie al betaald is aan NIKKI, neem dan met hen contact op zodat de restitutie geregeld kan worden.

  Onderling hebben NIKKI en de vereniging een aantal vaste afspraken gemaakt om de onderlinge samenwerking te bevorderen, de volgende zaken zullen gelden:

  • De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, voor alle vragen en verzoeken omtrent betalingen kan via wilhelminaboys@nikki.nl contact opgenomen worden
  • De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen
  • Indien wenselijk kan (op verzoek) rechtstreeks betaald worden op het bankrekeningnummer van NIKKI, indien dat van toepassing is, maak dat dan per e-mail kenbaar via wilhelminaboys@nikki.nl
  • NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij en ook NIKKI ervan uit dat dit niet nodig zal zijn
  • Als er vragen op opmerkingen zijn over het voorgaande, dan kan met de vereniging contact opgenomen worden via contributie@wilhelminaboys.nl