• Contributie

  • De contributiebedragen die v.v. Wilhelmina Boys hanteert, worden jaarlijks aangepast aan de inflatiecijfers op basis van het door het C.B.S. gehanteerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
  • De contributiebedragen die zijn opgenomen in de inschrijfbrochure gelden zijn per voetbaljaar, De vereniging incasseert de relevante contributiebedragen via incasso in één of twee termijnen.
  • Voor leden die betalen via een incasso in twee termijnen of via een factuur worden de standaardcontributieverplichtingen verhoogd met een opslag.
  • Bij aanmelding na 1 januari worden voor de actieve lidmaatschapssoorten afwijkende contributiebedragen gehanteerd.
  • Het automatische incasso wordt uitgevoerd omstreeks 31 Juli van elk verenigingsjaar en voor nieuwe leden binnen een maand na aanmelding als lid van de vereniging.
  • Bij betaling in termijnen, vindt het automatische incasso van de tweede contributietermijn plaats omstreeks 30 november van het verenigingsjaar.
  • Bij de eerste contributiebetaling na inschrijving wordt inschrijfgeld a € 5,00 in rekening gebracht.
  • In het te betalen contributiebedrag zit ook een vergoeding voor wedstrijdkleding (shirt en broek), welke door de vereniging beschikbaar worden gesteld, alsmede een wasvergoeding, alle wedstrijdkleding wordt door de vereniging gewassen en onderhouden.
  • De betaling van de contributieverplichting kan, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, overgenomen worden door Stichting Leergeld, Informatie daarover staat hierna.
  • Daarnaast heeft ook de gemeente Best de brochure "Uitkomen met Inkomen" samengesteld, waarin ook diverse mogelijkheden op financieel gebied vermeld worden.