• Convocatie 86e Algemene Leden Vergadering - 18 Oktober 2021

 •  

  Convocatie 86e Algemene Leden Vergadering - 18 Oktober 2021

   

  Voor maandag 18 oktober 2021 heeft het hoofdbestuur haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, de aanvang is 20.00 uur. Het hoofdbestuur benadrukt de belangrijkheid van deze vergadering.

   Agendapunten:

  • 1. Mededelingen
  • 2. Notulen ALV 18 november 2019
  • 3. Financieel Jaarverslag 2019/2020
  • 4. Financieel Jaarverslag 2020/2021
  • 5. Verslag kascontrolecommissie
  • 6. Verkiezing kascontrolecommissie
  • 7. Begroting 2021/2022
  • 8. Vacatures
  • 9. Bestuursverkiezing
  • 10. Uitslag Bestuursverkiezing
  • 11. Beleidsvoornemens
  • 12. Rondvraag
  • 13. Sluiting

  Toelichting convocatie 86e Algemene Ledenvergadering :

  • De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2019 en het financieel jaarverslag 2019/2020 en 2020/2021 liggen op donderdag 14 oktober aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage in de bestuurskamer.
  • Tussentijds is Walfred Smetsers als bestuurslid toegetreden, hij dient statutair door de ALV te worden gekozen.
  • De functie van voorzitter is vacant, daarnaast heeft penningmeester Hans van den Hoogenhoff aangegeven zijn functie niet meer te kunnen invullen.
  • Volgens art. 15 lid 2, van de statuten van onze vereniging kunnen de leden zich kandidaat stellen voor de vacante functies, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste 3 stemgerechtigde leden.
  • De kandidaatstellingen dienen bij aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het hoofdbestuur (p/a J. van Wassenaerstraat 61, 5684 CR te Best of hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl).
  • Tijdens deze Algemene Ledenvergadering te behandelen vragen dienen ook bij aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend te zijn bij het hoofdbestuur (p/a J. van Wassenaerstraat 61, 5684 CR te Best of hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl).

  Het Hoofdbestuur