• Corona-update : Onze accommodatie gaat tot nader order volledig op slot

 • Update 15 Maart 2020:

  Door de zojuist afgekondigde extra maatregelen die door de regering worden opgelegd, kunnen we niet anders doen dan onze accommodatie tot nader order helemaal gesloten te houden.

  Naast het eerder stilleggen van alle verenigingsactiviteiten, zullen ook vergaderingen en andere (geplande) bijeenkomsten op ons complex geen doorgang meer kunnen vinden.

  Laten we hopen dat de maatregelen spoedig het gewenste effect zullen sorteren en het huidige voetbalseizoen toch nog ene vervolg gegeven kan worden.

  Het besluit daartoe is echter aan anderen.

  Update 14 Maart 2020:

  In de donderdag door de regering afgekondigde maatregelen m.b.t. het Coronavirus is gesteld dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen voorlopig niet door kunnen gaan en eenieder gevraagd wordt terughoudend te zijn met sociale contacten. Op basis daarvan adviseren o.a. NOC*NSF en de KNVB om niet te trainen en geen wedstrijden te spelen.

  Met een aantal gebruikers van onze accommodatie hebben we de afgelopen dagen overleg gevoerd. De externe partijen, Kinderopvangorganisatie Partou en de Archipel-zorggroep, houden beiden de situatie scherp in de gaten en acteren daarna. Alle verenigingsactiviteiten worden in ieder geval tot nader order stilgelegd, dat houdt ook in dat onze ontmoetingsruimte voorlopig gesloten is.

  Het voorgaande houdt in dat de meisjes-clinic aanstaande woensdag niet doorgaat en ook de gezellige avond van de supportersvereniging afgelast is. Voor deze en ook andere activiteiten die a.g.v. de Corona-crisis geen doorgang kunnenvinden, wordt op een later moment een alternatieve datum gezocht.

  Vergaderingen (in kleinere samenstellingen) kunnen, als de noodzaak er is, wel doorgang vinden, het is daarbij natuurlijk van belang dat er een sleutelhouder aanwezig of beschikbaar is zodat toegang tot de accommodatie mogelijk is. Eventueel kan daarover contact opgenomen worden met de (kantine)beheerder.

  Het hoofdbestuur gaat de situatie wekelijks beoordelen en als daar aanleiding toe, zullen de bovenstaande maatregelen geƫvalueerd en daar waar mogelijk bijgesteld worden.

  Het is helaas niet anders.

  Update 12 Maart 2020:

  Door de van overheidswege afgekondige maatregelen vinden vooralsnog alle grotere voetbalactiviteiten (bijeenkomsten met 100+ personen) in deze maand geen doorgang. Zodra daar verandering in komt, zullen wij daarover berichten.

  Update 11 Maart 2020:

  Het Corona-virus houdt ons steeds meer bezig, het advies van vanochtend van de sportkoepel NOC*NSF is zojuist door de KNVB overgenomen, wat inhoudt dat er komend weekeinde geen voetbalprogramma is. Maar voor de overige (neven)activiteiten op onze accommodatie blijven we nauwlettend het advies van het RIVM en de KNVB volgen, en die vinden dus vooralsnog gewoon doorgaan.

  Dat RIVM adviseert mensen in onze provincie vooralsnog om thuis te blijven en contact met anderen te beperken als zij milde ziekteklachten (hoesten, verkoudheid en/of koorts) hebben. Dat advies nemen wij natuurlijk over en willen wij met nadruk doorspelen naar onze leden en hun naasten.

  Maar voel je jezelf gezond, ben je niet verkouden, heb je geen klachten aan je luchtwegen en geen koorts en ben je recentelijk niet in de risicogebieden (Noord-Italiƫ, China, Zuid-Korea, Iran en Singapore) geweest, dan zijn er geen beletsels om gewoon aan trainingen en andere activiteiten op onze accommodatie (zoals het rikken) deel te nemen.

  Twijfel je echter of heb je wel voornoemde klachten, betracht dan uiterste voorzichtigheid, blijf thuis en vermijd drukke plaatsen zoals onze accommodatie en raadpleeg, indien gewenst, de huisarts.

  Mochten zich tijdens trainingen of wedstrijden bij spelers/speelsters voornoemde klachten openbaren, dan zullen zij geadviseerd worden naar huis te gaan en de accommodatie pas weer te bezoeken als de klachten minimaal 24 uren niet meer aanwezig zijn geweest.

  Mochten wij binnen de vereniging bekend raken met besmettingsgevallen, maar laten we hopen dat die achterwege blijven, dan zullen wij natuurlijk gepast maatregelen nemen en een ieder informeren. De eerdere gegeven en algemeen bekende adviezen blijven onverhoopt actueel.

  Actuele informatie over het Corona-virus en de gevolgen ervan, is terug te vinden op de website van het RIVM.