• De Algemene Leden Vergadering kan eindelijk gewoon plaats gaan vinden en wel op 18 oktober

  • Door de Corona-beperkingenin de lange achter ons liggende periode hebben we onze Algemene Leden Vergadering geen fysieke doorgang kunnen verlenen en voor de optie om die vergadering op digitale wijze te laten plaats, hebben we niet gekozen. Na de persconferentie van de regering van vorige week weten we dat er weer mogelijkheden komen voor de “normale” invulling van de Algemene Leden Vergadering en die willen we dan ook op maandag 18 oktober laten plaats vinden.

    Op die avond, die start om 20:00 uur, zullen we de voetbalseizoenen 2019/2020 en 2020/2021 de revue laten passeren en daarover verantwoording afleggen. Daarnaast zal de focus gelegd worden op het huidige voetbalseizoen en de middellange periode die daar op volgt.

    Op korte termijn zal de agenda van de vergadering samengesteld en gepubliceerd worden. Wij willen de leden nu alvast vragen de A.L.V. in de eigen agenda te vermelden.

    Met vriendelijke groet

    Het Hoofdbestuur