• De jeugdtrainingen gaan op 18 januari aanstaande weer hervat worden

 • In een overleg tussen het hoofdbestuur en de technische commissie is gisteren het besluit genomen om vanaf maandag 18 januari de trainingen op ons sportcomplex weer te hervatten. Ook de jeugdcommissie is bij dat voornemen betrokken geweest en de jeugdtrainers zijn daarover geïnformeerd. De grote animo voor de hervatting is bij het nemen van het besluit van belang geweest.

  Er zijn echter nog wel voorwaarden gekoppeld aan het voornemen. Als het kabinet aanstaande dinsdag (12 januari) tijdens haar persconferentie extra beperkingen oplegt die de doorstart onmogelijk maakt, zullen we daar natuurlijk naar handelen. Maar ook als het lokale of regionale aantal Corona-besmettingen weer gaat toenemen, zullen wij, overigens in overleg met zustervereniging Best Vooruit, kunnen besluiten om de poort van onze accommodatie weer te sluiten.

  Die Corona-cijfers vertonen de afgelopen periode een gematigd positief beeld, dat is voor ons ook een belangrijke drijfveer geweest om een doorstart na te streven. Uit de onderstaande grafiek van het RIVM valt op te maken dat na de piek van 19 december (bijna 140 besmettingen per 100.000 inwoners) er een dalende tendens is. Gisteren stond het betreffende cijfer nog op 26,7, wat inhoudt dat er in Best 8 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.

  Zolang de ontwikkelingen van die cijfers ons niet gaan verontrusten, gaan we de jeugdtrainingen weer faciliteren en we starten daarmee op maandag 18 januari. We geven wel iedere jeugdtrainers de mogelijkheid om af te zien van die mogelijkheid als hij/zij, ook vanwege de eigen gezondheidssituatie, dat niet verantwoord acht. Als die gevallen zich voordoen, en waar we alleen maar respect voor kunnen hebben, zal de technische commissie in samenspraak met de jeugdcommissie proberen een passende oplossing te vinden.

  Natuurlijk laten wij ook alle ouders en verzorgers vrij in de keuze om de kinderen wel of juist niet aan de trainingen te laten deelnemen, de eigen gezondheid en de beleving daarvoor zij immers een heel belangrijk goed. Die gezondheid moet ook voorop staan bij de trainingen, die zullen plaats vinden zonder dat de grenzen van de Corona-richtlijnen daarbij opgezocht worden.

  Laten we allemaal de trainingsmogelijkheden die er weer aan zitten te komen, koesteren maar daarbij de standaard regels en beperkingen met betrekking tot hygiëne, afstand, drukte en handelen bij (mogelijke) symptomen nog meer dan voorheen in acht nemen. Als we ons allen daaraan conformeren moet dat, in combinatie met de vaccinatie die afgelopen week is opgestart, ons uiteindelijk weer in een normaal (voetbal)leven terecht doen komen.

  Blijf gezond en blijf voorzichtig.

  Met vriendelijke groet

  Het Hoofdbestuur