• De lichting van de Spaarkas gaat plaats vinden op donderdag 17 februari

  • Voor velen heeft om de ons allen bekende redenen de uitbetaling van de spaarkas in het vorige jaar niet plaats gevonden en is die doorgeschoven naar later. Mede door het feit dat er nu nog geen enkele reden is om aan te nemen dat de accommodatie op korte termijn “normaal” geopend zal zijn, valt het erg te betwijfelen of die uitbetaling dit keer wel op de vertrouwde manier plaats zou kunnen gaan vinden.

    Door de Corona-situatie en het feit dat de accommodatie en vooral de ontmoetingsruimte ook in het achterliggende jaar maar beperkt open zijn geweest, zijn ook de mogelijkheden om een bedrag te storten in de spaarkas beperkt aanwezig geweest. Maar desondanks, en omdat het voor de meesten nu een spaarbedrag van twee jaren betreft, heeft de spaarcommissie besloten op korte termijn wel over de gaan tot de lichting van de spaarkas.

    De uitbetaling van de gespaarde bedragen gaat plaats vinden op donderdag 17 februari, tussen 18:30 en 20:00 uur kan een ieder in de accommodatie langs komen om het gespaarde bedrag in ontvangst te nemen. De wijze waarop de fysieke overdracht van de spaargelden wordt ingevuld is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende Corona-beperkingen. Daarover zal later nog gecommuniceerd gaan worden.

    Indien je vragen hebt of aanvullende informatie wenst, kan je contact opnemen met de spaarcommissie via spaarkas@wilhelminaboys.nl.