• De nieuwe overheidsmaatregelen m.b.t. Corona leggen ons veel beperkingen op


 • Beste leden van v.v. Wilhelmina Boys


  Het aantal Corona-besmettingen in Nederland is in de afgelopen weken sterk opgelopen, strengere maatregelen vanuit de regering waren dan ook voorzien. Maar dat de ingrepen het (voetbal)leven op de manier zouden gaan beperken zoals via de “Gedeeltelijke Lockdown” vanaf gisterenavond een feit is, hadden waarschijnlijk slechts weinigen verwacht. Het voetballeven voor iedereen vanaf 18 jaar is voorlopig voor vier weken stilgelegd, de jeugd tot en met 17 jaar mag doorgaan met trainen en het spelen van onderlinge wedstrijden op onze eigen accommodatie.

  Wat betekenen de maatregelen voor ons en hoe gaat de vereniging invulling geven aan de nieuwe situatie. Allereerst is het belangrijk dat iedereen, zowel op de accommodatie als in de privé-situatie, de standaard regels, die overzichtelijk zijn opgenomen op de "Routekaart", goed in acht neemt. Voor onze accommodatie en activiteiten gelden de volgende (aanvullende) regels:
   

  • Alleen sporters en de teambegeleiding worden toegelaten op het sportpark en daarnaast degene die de activiteiten faciliteren.
  • Publiek is bij trainingen en wedstrijden helaas niet welkom, ook “vrij” voetballen op momenten dat de accommodatie geopend is, is niet toegestaan.
  • Kleedlokalen en dus ook doucheruimten blijven, net als de kantine, gesloten, een ieder komt dus omgekleed naar het sportpark
  • Alleen de elftallen tot en met de JO17-categorie mogen sporten, dat geldt ook voor de spelers van de JO19-categorie, welke de 18-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben.
  • De overige jeugdspelers en daarnaast alle spelers van de senioren-, veteranen en Walking-Football-teams kunnen we helaas de komende periode niet faciliteren
  • Het spelen van onderlinge wedstrijden en/of het organiseren van trainingen op zaterdag gaat altijd in overleg met de coordinator van de eigen afdeling
  • Slechts één trainer per team mag het gebouw betreden om de materialen voor de eigen trainingsgroep op te halen dan wel op te bergen, voor anderen is het gebouw “verboden gebied”.
  • De accommodatie-beheerder is aanwezig ter ondersteuning en aanspreekpunt bij noodgevallen
  • Het normale trainingsschema wordt zo veel als mogelijk gehanteerd, om efficiency-redenen kan in incidentele gevallen in overleg een wijziging worden doorgevoerd.
  • Wedstrijdkleding is niet beschikbaar, bij alle onderlinge wedstrijden wordt gebruik gemaakt van hesjes.
  • De kaderleden van de betreffende teams maken bij onderlinge wedstrijden afspraken wie van hen als scheidsrechter de wedstrijd begeleidt.
  • Trainers en leiders worden gevraagd mede toe te zien op de handhaving van de bovenstaande regels en daar waar nodig “overtreders” aan te spreken.
  De beperkingen die ons van hogerhand zijn opgelegd, gelden voor minimaal vier weken. Natuurlijk hopen wij dat de maatregelen een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van het Corona-virus en de poort van onze accommodatie na die periode weer (iets) verder opengezet kan worden. Dat is natuurlijk mede afhankelijk van ons eigen individuele handelen.

  De bovenstaande beperkingen doen het verenigingsleven geen goed, maar worden noodzakelijk geacht voor de gezondheid van ons allen. Wij wensen iedereen dan ook heel veel gezondheid toe en zien uit naar de tijd dat we zonder beperkingen onze favoriete sport weer kunnen omarmen.

  Met vriendelijke groet
  Het Hoofdbestuur