• De (voorlopige) indelingen voor het voetbalseizoen 2020/2021

 • TEAMINDELING 2020-2021


  1.Algemeen

  1.1 Procedure

  De indeling van de spelers vindt plaats op basis van criteria waarbij gekeken wordt naar de factoren techniek, tactiek, fysiek en houding/gedrag. Het indelen van spelers gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Jeugdcoördinator (TJC) en Technische Commissie (TC). De eerste voorlopige indeling gaat op basis van de evaluatieformulieren van de trainers en begeleiders, die zij gedurende het seizoen invullen. Naar aanleiding van die formulieren en de bevindingen van de TC en jeugdcommissie worden de spelers verdeeld in groepen. Daarbij worden ook de bevindingen van de scouts, die tijdens het seizoen wedstrijden bezoeken, meegenomen. 

  1.2 Uitgangspunten

  Wilhelmina Boys conformeert zich aan de visie van de KNVB en streeft erna om de spelers in de JO8, JO9, JO10 en JO11 zo goed als het kan uit te laten komen in hun eigen leeftijdscategorie. In principe geldt dit ook voor spelers van de JO12-JO13 en hoger behalve voor uitzonderingsgevallen. De teams zullen zoveel mogelijk bestaan uit gelijke leeftijdsgenoten. Indien het belang van de Wilhelmina Boys daarom vraagt kan van deze regel worden afgeweken. De beslissing zal worden genomen door de TC.

  Uitzonderingen om spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie te plaatsen zijn:
  * Uitzonderlijke voetbalkwaliteiten
  * Noodzakelijk voor de individuele ontplooiing
  * Noodzakelijk voor het verenigingsbelang

  In de winterstop zal voor spelers uit de CL, JO8-JO9, JO10-JO11, JO12-JO13 een beoordeling door de TC plaatsvinden waarbij spelers tussentijds kunnen worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie. Input hiervoor is o.a. de eerste evaluatie door de trainers. Vervroegd doorschuiven gebeurt altijd in overleg met de speler en zijn/haar ouders.

  1.3 Mei training

  Vanwege het coronavirus zijn we later dan normaal toegekomen aan de indeling van de teams. Een juiste indeling is ook moeilijker te maken vanwege het feit dat we geen inzicht hebben in de ontwikkeling van de diverse spelers omdat we nagenoeg de gehele voorjaarsronden c.q. tweede helft van de competitie niet hebben gevoetbald. Vanaf begin mei zijn de trainingen weer opgepikt. Voor de groepen tot en met 12 jaar gold dat volledig mochten trainen met weerstand zoals in partijspelen, maar voor de oudere jeugd was vooral 1 ½ meter leidend tijdens de trainingen en werden partijspelen met weerstand niet toegestaan.
  Jullie zijn van ons gewend dat in de maand juni de nieuwe teamindelingen op de website worden geplaatst. Het is hectisch geweest om dit altijd lastige karwei in corona tijd zo zorgvuldig mogelijk te klaren. We (TJC Hans Pouwels en TC Hans Leijtens en Erik Hankel) hebben getracht dat zo goed en objectief mogelijk te doen. In samenwerking met de diverse jeugdcoördinatoren, scouts en JO8-JO9 hoofdtrainer is er een voorlopige indeling gemaakt.
  Een verschil met de voorgaande jaren is dat we meer groepen hebben ingedeeld in bijvoorbeeld 1-2, 3-4 en 5-6. Met deze groepen gaan we aan de slag vanaf 22 juni 2020. We hopen op vooral begrip vanuit jullie kant en geven de trainers zo de mogelijkheid om langer de nieuwe spelers te beoordelen.
  De definitieve indeling per team zal plaatsvinden voor de start van de competitie. Deze is tot op heden niet bekend.

  2. Seizoen 2020-2021

  Het hoogste eerste jaars team binnen de afdelingen JO9, JO11, JO13 en JO15 kunnen eventueel gaan deelnemen aan de schaduwcompetitie opgezet door de KNVB. Binnen de KNVB en Wilhelmina Boys hebben deze teams dan de volgende benamingen: JO8-1, JO10-1, JO12-1 en JO14-1.
  De rest van de teams worden zoveel mogelijk op niveau ingeschat en van daaruit wordt een aanvraag geplaatst bij de KNVB. We zijn volledige afhankelijk van de KNVB of zij onze aanvraag honoreren.

  2.1 Mini’s en Champions League

  Ook het komende seizoen hebben we weer een Mini afdeling (4 en 5 jarige) en CL afdeling (6 en 7 jarige). Deze afdelingen trainen nu op woensdagavond van 18.00 tot 19.00. Op zaterdagmorgen spelen de kinderen uit de CL hun wedstrijden. Dit blijft ook het volgende seizoen ongewijzigd. Deze trainingen staan onder leiding van zeer ervaren en bekwame trainers die precies weten wat deze leeftijdsgroep nodig heeft om de kinderen met plezier kennis te laten maken met de voetbalsport. De trainingen zullen vooral gebaseerd zijn op het aanleren van de basisvaardigheden die nodig zijn in het voetballen.

  2.2 Meisjesvoetbal

  Vanaf het seizoen 2014 speelt Wilhelmina Boys met meisjesteams. Deze heten MO…. Op de plaats van de puntjes komt een getal te staan afhankelijk van het aanbod meisjes uit een bepaald geboortejaar. In het seizoen 2019-2020 hadden we MO17, MO15 en MO13.
  Vanaf 11 jaar en ouder worden meisjes ingedeeld in een meisjesteam en kunnen de meisjes in principe niet meer spelen in een jongensteam. Hiervan kan door de TC worden afgeweken. Deze gevallen zullen individueel worden besproken. Dit kan o.a. van toepassing indien:
  * Meisjes zijn uitgenodigd door de KNVB en vanuit de KNVB het advies hebben gekregen om tussen jongens te spelen. Zij hebben zelf de keuze of ze tussen de jongens willen blijven spelen of de meisjes;
  * Meisjes uitkomen in een selectieteam. Zij hebben ook de keuze om te spelen in een jongensteam of meisjesteam;
  * Het aantal meisjes niet toereikend is voor een aparte indeling.
  Meisjes die uitkomen bij de jongens worden, met uitzondering van de selectieteams, zoveel mogelijk per tweetal of drietal ingedeeld. Afhankelijk van het aantal meisjes kan hiervan worden afgeweken door de TC.

  2.3 Keepers

  De keepers worden ingedeeld naar sterkte. Afhankelijk van het aantal keepers kan het betekenen dat een team geen keeper heeft. De trainers zullen binnen het team hierover afspraken maken. Het kan dus zijn dat uw zoon/dochter op roulatiebasis gaat keepen binnen zijn of haar team. 
  De keepers worden ingedeeld onder verantwoordelijkheid van de keeperscoördinator. Hij beoordeeld de beschikbare keepers in overleg met zijn keeperstrainers.

  3. Indeling (voorlopige) leeftijdsgroepen

  Vanaf maandag 22 juni tot en met donderdag 9 juli vinden de trainingen plaats in de leeftijdsgroepen voor het komende voetbalseizoen. De voorlopige indelingen zijn hier te vinden.