• Er is een herverdeling van taken binnen de jeugdcommissie geweest, aanvullingen zijn gewenst

  • De jeugdafdeling is verreweg de grootste afdeling binnen onze vereniging, de jeugdcommissie behartigt de belangen van die doelgroep. Die commissie is qua omvang dringend aan aanvullingen toe, een aantal functies is immers (nog) niet structureel ingevuld en wordt nu op interim-basis door het te beperkte aantal vrijwilligers ingevuld.

    Zo heeft Helene Kelders naast de JO8-, JO9- en JO10-afdeling nu ook de Champions League en Mini’s onder haar hoede genomen en heeft Liseth van den Dungen haar taken binnen het meidenvoetbal behouden maar behartigt zij nu ook de belangen van de JO11-, JO12- en JO13-afdeling. Hans Pouwels is niet alleen Technisch Jeugd Coördinator maar ook interim coördinator van de JO19-afdelingen en de rol van coördinator speelt Mark van Uden bij de JO14- tot en met de JO17-afdeling.

    Die waarnemende rollen ziet de jeugdcommissie graag structureel ingevuld worden, maar ook ter verlichting van de coördinatoren die nu (te) veel afdelingen onder hun hoede hebben doet de jeugdcommissie een beroep op de leden van de vereniging en hun achterban om gezamenlijk daar invulling aan te gaan geven.

    Heb je interesse, wil je weten wat de werkzaamheden inhouden of wil je iemand voordragen, neem dan contact op met iemand van de jeugdcommissie via jeugd@wilhelminaboys.nl.