• Guus van Zalingen tijdens het E-kamp benoemt tot "Erelid" van de vereniging

  • Het hoofdbestuur van voetbalvereniging Wilhelmina boys heeft afgelopen weekeinde Guus van Zalingen tot erelid benoemt. Die benoeming vond plaats juist voor de finale van het traditionele E-kamp, welke dit keer noodgedwongen, maar daarom zeker niet minder succesvol, op de accommodatie van de voetbalvereniging plaats heeft gevonden.

    Dat was voor de vereniging een prima ambiance om Guus nogmaals te verrassen, immers heeft hij decennia lang, samen met vrouw en kinderen, een zeer belangrijke rol gespeeld bij de organisatie bij het jaarlijkse kamp voor kinderen in de leeftijdscategorie van pakweg 10, 11 en 12 jaar. Bij aanvang van het nu aflopende voetbalseizoen heeft Guus te kennen gegeven na ruim 25 jaren het stokje als organisator graag over te willen dragen aan anderen.

    En het is niet alleen zijn rol in die organisatie waarom het hoofdbestuur van Wilhelmina Boys de titel "Erelid" heeft uitgereikt aan Guus van Zalingen. Hij heeft in diezelfde lange periode ook vele functies binnen de jeugdcommissie van de vereniging vervult. Hij is gestart als begeleider van een jeugdteam, maar heeft kort daarna ook de rol van afdelingscoördinator op zich genomen om vervolgens als secretaris en budgethouder van de jeugdafdeling te gaan optreden.

    Ook “bemoeide” Guus zich, naast het E-kamp, ook nog graag met tal van andere nevenactiviteiten bij de jeugdafdeling. Voor die inspanningen, en daarnaast ook nog zijn “werkzaamheden” voor een verzamelaarsclub en een biljartvereniging, heeft Guus eerder dit jaar uit handen van burgemeester Ubachs een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het toekennen van de titel “Erelid” van Voetbalvereniging Wilhelmina Boys is dan ook een logisch vervolg.