• Leden adminstratie

  Voetbalvereniging Wilhelmina Boys staat open voor iedereen. Een ieder die de voetbalsport actief danwel ondersteunend wil gaan bedrijven is van harte welkom bij v.v. Wilhelmina Boys. 

  Aanmelden
  Aanmelden als lid van de vereniging kan via de knop "Aanmelden" onderaan deze pagina en dat heeft onze voorkeur. Het kan ook schriftelijk via het aanmeldingsformulier, welke via onderstaande links kan worden geopend of ge-download.


  In de inschrijfbrochure tref je alle relevante informatie aan met betrekking tot het lidmaatschap van onze vereniging.

  In bepaalde gevallen, als de zich aanmeldende persoon een actief-lidmaatschap wenst en in het verleden ook actief-lid is geweest bij een andere bij de KNVB aangesloten voetbalvereniging, is een overschrijving noodzakelijk. Informatie daarover vind je hieronder.

  Contributie

  • De contributiebedragen die v.v. Wilhelmina Boys hanteert, worden jaarlijks aangepast aan de inflatiecijfers op basis van het door het C.B.S. gehanteerde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
  • De contributiebedragen die zijn opgenomen in de inschrijfbrochure gelden zijn per voetbaljaar, De vereniging incasseert de relevante contributiebedragen via incasso in één of twee termijnen.
  • Voor leden die betalen via een incasso in twee termijnen of via een factuur worden de standaardcontributieverplichtingen verhoogd met een opslag.
  • Bij aanmelding na 1 januari worden voor de actieve lidmaatschapssoorten afwijkende contributiebedragen gehanteerd.
  • Het automatische incasso wordt uitgevoerd omstreeks 31 Juli van elk verenigingsjaar en voor nieuwe leden binnen een maand na aanmelding als lid van de vereniging.
  • Bij betaling in termijnen, vindt het automatische incasso van de tweede contributietermijn plaats omstreeks 30 november van het verenigingsjaar.
  • Bij de eerste contributiebetaling na inschrijving wordt inschrijfgeld a € 5,00 in rekening gebracht.
  • In het te betalen contributiebedrag zit ook een vergoeding voor wedstrijdkleding (shirt en broek), welke door de vereniging beschikbaar worden gesteld, alsmede een wasvergoeding, alle wedstrijdkleding wordt door de vereniging gewassen en onderhouden.
  • De betaling van de contributieverplichting kan, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, overgenomen worden door Stichting Leergeld, Informatie daarover staat hierna.
  • Daarnaast heeft ook de gemeente Best de brochure "Uitkomen met Inkomen" samengesteld, waarin ook diverse mogelijkheden op financieel gebied vermeld worden.

  Overschrijvingen
  De KNVB hanteert een overschrijvingsprocedure voor een ieder die bij een bepaalde vereniging als spelend-lid wil worden ingeschreven en in de achterliggende periode van drie voetbalseizoenen ook elders als actief-lid in de KNVB-administratie heeft gestaan. Ook als je in die periode niet gevoetbald hebt, maar wel als actief-lid ingeschreven bent geweest, is overschrijving noodzakelijk. Overschrijven gaat vanaf december 2015 digitaal, waarmee de blauwe overschrijvingsformulieren nagenoeg volledig tot het verleden zijn gaan behoren.

  Het digitaal overschrijven gaat via Sportlink, de ledenadministratie van de KNVB, waar iedere vereniging gebruik van maakt. Een speler die wil overschrijven van de ene naar een andere vereniging, meldt zich bij de nieuwe vereniging aan. Bij het aanmelden van deze speler in Sportlink wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij direct uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail de goedkeuring van de overschrijving bevestigd waarbij ook direct een tijdelijke spelerspas aangeboden wordt en die persoon ook speelgerechtigd is. Als de overschrijving niet wordt goedgekeurd, wordt ook direct duidelijk welke redenen daarvoor zijn. Die informatie wordt ook dan met een mail aan de betrokken verenigingen verstrekt.

  Onze ledenadministatie voert het bovenstaande proces uit en zal contact opnemen met de betrookken persoon als de overschrijving niet wordt goedgekeurd. De ledenadministratie kan ook pro-actief geraadpleegd worden, neem indien nodig contact met hen op.

  Extra informatie van de KNVB over "Overschrijvingen" is hier te vinden

 • Aanmelden