• Met watervrije urinoirs zetten we een volgende stap in onze verduurzaming

  • Een volgende stap in de verduurzaming van onze accommodatie is afgelopen week gezet, de urinoirs op onze herentoiletten zijn vervangen door waterloze urinoirs en daarmee besparen we (veel) (drink)water. De oude urinoirs verbruikten immers per spoelbeurt zo'n 4 liter drinkwater. Het aantal spoelbeurten is moeilijk in te schatten, maar onze inschatting is dat per urinoir wellicht wel 10.000 liter water per jaar wordt bespaard. En omdat de levering van dat water niet meer nodig is, besparen we ook de energie die daarvoor nodig is, denk daarbij aan het oppompen, zuiveren en transporteren. Bijkomend voordeel is ook dat het schoonmaken van de waterloze urinoirs veel gemakkelijker is.

    De heren-toiletgroep bij onze kantine heeft bovendien een (eerste) upgrade qua inrichting gehad. Boven de urinoirs zijn in de achterwand video-displays met (aanwezigheids)sensoren ingebouwd. Daarmee kunnen we boodschappen van ondernemers, die betrokken zijn bij onze vereniging, gaan tonen. Met die intelligente displays wordt bovendien ook het aantal toiletbezoeken “geteld”. De leverancier van de urinoirs, Mr.Friendly, doneert voor elk individueel bezoek aan het watervrije urinoir 1 liter schoon drinkwater voor de mensen in Afrika en ZO-Azië. Met de watervrije urinoirs leveren we dus ook nog een bijdrage aan een betere wereld.