• Na 11 juli is de accommodatie tot 10 augustus gesloten en voor iedereen verboden terrein

  • Op 11 juli vindt de laatste voetbalactiviteit plaats op onze accommodatie, daarna gaat het terrein op slot. Op 10 augustus worden de poorten weer geopend, dan worden de trainingen ter voorbereiding op het voetbalseizoen 2020/2021 hervat en worden alle teams in de gelegenheid gesteld om weer aan de gang te gaan.
     
    Vanaf 12 juli tot en met 9 augustus is het voor iedereen ten strengste verboden om (illegaal) van onze trainings- en wedstrijdvelden gebruik te maken.
     
    Niet allen wij zelf maar ook de politie en buurtbrigadier zullen controlerend optreden en in voorkomende gevallen zullen overtreders bestraft worden. Het zal daarbij niet beperkt blijven tot het geven van waarschuwingen, onbevoegd gebruik van de accommodatie betekent een proces-verbaal met de bijbehorende (fikse) geldboete.