• Na een korte zomerpauze gaat de bal weer rollen.....

  • Het Corona-virus en de gevolgen daarvan maken nog steeds een belangrijk onderdeel uit van ons dagelijkse leven. Ook de reclamespot “Alleen samen krijgen we Corona onder controle” maakt helder dat we nog gebukt gaan onder het virus en we nog moeten handelen conform de bekende  beperkingen om uiteindelijk de besmettingskans, en dus de verspreiding van het virus, te verkleinen.

    Aanstaande maandag starten we na een korte zomerpauze op ons sportpark weer met de “normale” trainingen ter voorbereiding op het voetbalseizoen 2020/2021. De accommodatie is vanaf maandag 10 augustus weer gewoon geopend en we kunnen weer van alle faciliteiten, dus ook de kleedlokalen en douches, gebruik maken. Een ieder heeft vooralsnog zelf de keuze om van die faciliteiten wel of geen gebruik van te maken, dus bij trainingen thuis omkleden en douchen is een reële optie voor iedereen. En vergeet, zeker nu het zo warm is, niet je eigen bidon mee te nemen.

    De basisregels die voor iedereen gelden, gelden zeker ook in en rondom de kleedlokalen. Houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte en drukke plaatsen. Hanteer de gebruikelijke hygiëne-maatregelen (handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog) en bovenal, blijf bij klachten thuis en laat jezelf testen ter eigen bescherming en van je omgeving. We verwijzen hierbij naar de richtlijnen die door de rijksoverheid zijn opgesteld en de protocollen die door NOC*NSF beschikbaar zijn gesteld.

    Wij willen iedereen nogmaals vragen de informatie van de rijksoverheid en het NOC*NSF te raadplegen en ernaar te handelen.  Aanvullend daarop vragen wij iedereen in de ontmoetingsruimte de looproute te hanteren, consumpties zo veel als mogelijk buiten te nuttigen en bij het gebruik van de tribune de afstandsregels te hanteren en die tribune bij drukte te vermijden. 

    Ook bij onze vereniging en op ons sportpark geldt : “Alleen samen krijgen we Corona onder controle”, wij vragen daarom iedereen om naast het handelen naar de standaard richtlijnen ook het gezond verstand te gebruiken zowel op als buiten onze accommodatie. En bovenal wensen wij iedereen een heel prettig voetbalseizoen.