• Niet alleen Corona maar ook de weersomstandigheden spelen voetballiefhebbers momenteel parten

  • Afgelopen weekend is Nederland getrakteerd op een flinke witte (sneeuw)deken en dat heeft ertoe geleid dat bij onze vereniging de (trainings)activiteiten voor de jeugd tijdelijk zijn stilgelegd. Hoe de (veld)omstandigheden zich in de komende week gaan ontwikkelen, moeten we even afwachten, feit is dat we, zolang er sneeuw/ijs aanwezig is, de kunstgrasvelden niet kunnen gebruiken en de weers- en veldomstandigheden zullen activiteiten op de natuurgrasvelden helaas ook nog wel even onmogelijk maken.

    Kortom, het zit ons allen niet mee op voetbalgebied, de besmettingscijfers van Corona laten, ook in Best, gelukkig wel een beter beeld zien dan in de achterliggende periode. We hebben helaas nog drie weken de “avondklok” voor de boeg en in die tijd, en als de omstandigheden het weer toelaten, hanteren we voor de trainingen nog het gelijknamige schema. Hopelijk wordt na 2 maart, ook op voetbalgebied, weer meer mogelijk en kunnen we toch nog een waardig vervolg van dit voetbalseizoen krijgen.

    Met sportieve groeten

    Het Hoofdbestuur