• Nieuwe Corona-maatregelen leggen natuurlijk ook ons verdere beperkingen op

 • Met ingang van zaterdag 13 november (18:00 uur) zijn nieuwe Corona-maatregelen van kracht die ons in ieder geval gedurende de komende drie weken zullen beperken. Door de nieuwe maatregelen is publiek niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden en mag de kantine alleen nog open zijn vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur. Bovendien gelden in de kantine en ook op het terras weer vaste zitplaatsen en wordt geadviseerd om voor en na het sporten 1,5 meter afstand te houden met uitzondering van de plaatsen waar het coronatoegangsbewijs verplicht is.

  Dat coronatoegangsbewijs is al iets langer vereist voor de binnenruimtes van buitensportverenigingen en dat betreft kleedkamers, toiletten, beleidsruimten en de sportkantines en zoals eerder aangegeven dus ook de het buitenterrassen. Er geldt voor wat betreft het coronatoegangsbewijs (CTB) een uitzondering voor personen die een functie vervullen binnen de vereniging, dat betreft trainers, coaches, leiders, scheidsrechters en alle vrijwilligers, indien die in functie zijn.

  Wat betekent dat concreet voor ons allen:

  • Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Zij mogen ook NIET vanuit de kantine of het terras naar wedstrijden kijken. De kantine mag open blijven, maar op het sportpark mogen naast de sporters alleen mensen komen die een functie vervullen.
  • Rij-ouders worden daarbij uitgezonderd, het aantal rij-ouders moet wel zo veel als mogelijk beperkt worden
  • Alle binnenruimten en het terras zijn alleen toegankelijk na het tonen van het CTB
  • Voor de kantine hanteren we in het weekeinde de “normale” openingstijden (eindtijd uiterlijk 20:00 uur) en op de trainingsavonden is de kantine van 18:00 tot 20:00 uur geopend
  • In de kantine en op het terras moet iedereen een zitplaats innemen
  • Alleen voor georganiseerde activiteiten (trainingen en wedstrijden) is de accommodatie beschikbaar, vrij voetballen en ook het gebruik van het pannaveld zijn niet toegestaan

  Het blijft daarnaast natuurlijk belangrijk om de hygiënevoorschriften van het RIVM te blijven volgen en altijd thuis te blijven als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

  Heb je specifieke vragen, raadpleeg dan :

  We zullen dus weer even door de zure appel heen moeten bijten, hopelijk blijft het beperkt tot de aangekondigde drie weken, wij reken op ieders medewerking.

  Het hoofdbestuur