• Oproep om lockersleutels en materialen in te leveren bij de beheerders

  • Het voetbalseizoen zit er bijna op en dus starten we al weer met de voorbereidingen op het voetbalseizoen 2022/2023. Bij het afsluiten van het seizoen behoort ook het inleveren van alle spullen. Graag ontvangen de accommodatiebeheerders, als dat nog niet gebeurd is, de sleutels van de lockers en ook de andere materialen die door de vereniging in bruikleen zijn gegeven.

    Daarna kan de vereniging gaan inventariseren wat allemaal nog voorradig is en welke spullen aangeschaft moeten gaan worden om het nieuwe seizoen te kunnen gaan starten. Dus ook als je in het nieuwe seizoen als trainer of begeleider aan hetzelfde team gekoppeld gaat worden, is het inleveren van de spullen gewenst.

    Mocht je materialen voor trainingen, wedstrijden of toernooien nodig hebben, dan kan daar in overleg met de beheerders invulling aan gegeven worden.