• Overschrijvingen

  De KNVB hanteert een overschrijvingsprocedure voor een ieder die bij een bepaalde vereniging als spelend-lid wil worden ingeschreven en in de achterliggende periode van drie voetbalseizoenen ook bij een andere vereniging als actief-lid in de KNVB-administratie heeft gestaan. Ook als je in die periode niet gevoetbald hebt, maar wel als actief-lid ingeschreven bent geweest, is overschrijving noodzakelijk.

  Het (digitaal) overschrijven gaat via Sportlink, de ledenadministratie van de KNVB, waar iedere vereniging gebruik van maakt en start automatisch als een speler zich aanmeldt bij een nieuwe vereniging. Bij die aanmelding in Sportlink door de nieuwe vereniging wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels (categorie A/B) van toepassing zijn.

  Bij goedkeuring van de overschrijving, krijgt de nieuwe vereniging dat direct bevestigd en wordt de betreffende persoon gekenmerkt als spelend-lid bij de nieuwe vereniging en kan hij/zij ook direct uitkomen in officiele wedstrijden.

  Als de overschrijving niet direct wordt goedgekeurd, wordt in SportLink duidelijk wat daar de reden van is. De nieuwe vereniging kan in samenspraak met de betreffende persoon direct met die informatie actie ondernemen.

  De ledenadministatie van onze vereniging voert het bovenstaande proces uit en zal contact opnemen met de betrokken persoon als de overschrijving niet wordt goedgekeurd. De ledenadministratie kan ook pro-actief geraadpleegd worden, neem indien nodig contact met hen op.

  Extra informatie van de KNVB over "Overschrijvingen" is hier te vinden