• Overschrijvingen

    De KNVB hanteert een overschrijvingsprocedure voor een ieder die bij een bepaalde vereniging als spelend-lid wil worden ingeschreven en in de achterliggende periode van drie voetbalseizoenen ook elders als actief-lid in de KNVB-administratie heeft gestaan. Ook als je in die periode niet gevoetbald hebt, maar wel als actief-lid ingeschreven bent geweest, is overschrijving noodzakelijk. 

    Het digitaal overschrijven gaat via Sportlink, de ledenadministratie van de KNVB, waar iedere vereniging gebruik van maakt. Een speler die wil overschrijven van de ene naar een andere vereniging, meldt zich bij de nieuwe vereniging aan. Bij het aanmelden van deze speler in Sportlink wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

    Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij direct uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt de goedkeuring van de overschrijving bevestigd en die persoon is dan ook direct speelgerechtigd. Als de overschrijving niet wordt goedgekeurd, wordt ook direct duidelijk welke redenen daarvoor zijn. Die informatie wordt dan ook direct aan de betrokken verenigingen verstrekt.

    Onze ledenadministatie voert het bovenstaande proces uit en zal contact opnemen met de betrokken persoon als de overschrijving niet wordt goedgekeurd. De ledenadministratie kan ook pro-actief geraadpleegd worden, neem indien nodig contact met hen op.

    Extra informatie van de KNVB over "Overschrijvingen" is hier te vinden