• Nieuwsbrief

    Met onze periodieke nieuwsbrief brengen we de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte van datgene wat binnen onze vereniging speelt en wat er op de rol staat.

    Als lid van de vereniging krijgt je, als jouw mailadres in de administratie vastligt, de nieuwsbrief automatisch toegestuurd, andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een bericht met die mededeling te sturen naar nieuwsbrief@wilhelminaboys.nl.

    Afmelden voor de nieuwsbrief kan op dezelfde wijze plaats vinden.

    Voetbalvereniging Wilhelmina Boys voldoet aan de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", zie ook ons “Privacy Statement”. We gaan dus uiterst secuur om met de gegevens (jouw naam en mailadres) die voor de aanmelding als nieuwsbriefabonnee beschikbaar worden gesteld.