• Persoonlijke spullen uit de tassen van de wedstrijdkleding kunnen opgehaald gaan worden

  • Omdat het voetbalseizoen door de Corona-crisis abrupt is beëindigd, kunnen persoonlijke spullen zijn achtergebleven in de teamtassen. Vooral bij de jeugd, en omdat de teams daar bij een seizoenovergang altijd van samenstelling wisselen teams, is het prettig als die persoonlijke spullen op korte termijn bij de betreffende teamleden terecht komen.

    Recent is alle wedstrijdkleding uit die teamtassen geïnventariseerd en uit de tassen gelaten, de betreffende persoonlijke spullen zijn apart gelegd. Binnenkort zullen de teambegeleiders via de afdelingscoördinatoren geïnformeerd worden of en zo ja welke spullen van dat team opgehaald kunnen worden en zal ook het moment afgesproken worden waarop dat kan gebeuren.