• Statiegeld op PET-flesjes, deponeer de flesjes in de inzamelbak bij de vereniging

  • Vanaf afgelopen 1 juli 2021 zit er ook statiegeld op kleine petflesjes, zoals voor water, frisdrank en energiedrankjes. In onze kantine worden wekelijks een flink aantal van dat soort drankjes verkocht en natuurlijk wordt het statiegeld bij de aankoop in rekening gebracht. Innamepunten voor die flesjes zijn voorbehouden aan voornamelijk de grotere supermarkten en tankstation langs de snelwegen. Sportverenigingen, die niet verplicht zijn om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen, vallen onder de vrijwillige innamepunten.

    Voetbalvereniging Wilhelmina Boys heeft zich aangemeld als vrijwillig innamepunt en we beschikken om die reden ook over een aantal innamebakken. Daar kan een ieder zijn/haar flesje in deponeren en e opbrengst van het statiegeld zal ten goede komen van (de verdere verduurzaming van) onze eigen vereniging. Let op, aan de bar in de ontmoetingsruimte wordt geen statiegeld teruggeven, de keuze is aanwezig om de vereniging te steunen, maar je kan de flesjes ook meenemen en het statiegeld bij de standaard innamepunt incasseren.

    Het doel van de invoering van statiegeld op de kleine petflesjes is natuurlijk om de stroom restafval verder te beperken en de mogelijkheid te creƫren om plastic afval nog meer te recyclen. Voor ons als vereniging zal dat ook in een verdere scheiding van afval resulteren en in een reductie van kosten voor de inzameling daarvan. We beraden ons verder ook over de wijze waarop de vereniging in de toekomst verder met afvalscheiding en -inzameling om wil gaan.

    We hopen dat iedereen zich nog meer gaat bekommeren om het milieu door ook de kleine petflesjes in te leveren en dat doen bij onze vereniging, juichen wij natuurlijk van harte toe.