• Vacatures

    Voetbalvereniging Wilhelmina Boys is, zoals vele (sport)verenigingen, een vrijwilligersorganisatie die haar bestaansrecht ontleent aan de bereidheid van velen om voor de club de handen uit de mouwen te steken. Het hoofdbestuur wordt ondersteund door vele commissies die op allerlei verschillende gebieden werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de vele actieve voetballers binnen de vereniging. Daarnaast zijn er ook vele vrijwilligers als trainer, leider of anderszins actief in de begeleiding van die actieve voetballers.

    Om een vereniging met ongeveer 750 voetballende leden op de gewenste wijze te laten functioneren, is een goede organisatie nodig, een organisatie die geheel afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, die structureel of incidenteel werkzaamheden uitvoeren voor onze club om de vele activiteiten op sportief en recreatief gebied mogelijk te maken. 

    Een bekend spreekwoord "vele handen maken licht werk" is zeker op een vereniging van toepassing. Er bestaat geen moment dat alle posities zijn ingevuld, aan vrijwilligers is eigenlijk altijd een gebrek. Via deze weg doet het hoofdbestuur een oproep aan alle (ouders van) leden en andere geïnteresseerden om een deel van hun tijd, kennis en enthousiasme aan onze vereniging beschikbaar te stellen.

    Als vrijwilliger deel uitmaken van de "Wilhelmina Boys familie" geeft je een leuke invulling van de vrije tijd. Als vereniging kunnen we voldoende mogelijkheden en uitdagingen bieden die zijn toegesneden op de beschikbare tijd van iedere (potentiele) vrijwilliger. Ben jij bereid om een steentje bij te dragen? Neem contact op via vrijwilliger@wilhelminaboys.nl.

    Recent hebben we via een mailing aan de ouders en verzorgers van alle jeugdleden aan hen een oproep gedaan om na te denken over de eigen bijdrage aan de vereniging, in deze mailing worden ook de meest urgente vacatures binnen de vereniging aan de orde gesteld. Steek jij ook je handen uit de mouwen voor onze mooie vereniging, reageer dan via bovenstaand mailadres of bekijk hoe je dat kenbaar kan maken in de mailing.