• Vanaf 1 april wordt in Nederland ook statiegeld gerekend op blikjes

  • In Nederland worden jaarlijks meer dan 2,5 miljard blikjes op de markt gebracht. Vanaf 1 april aanstaande geldt dat ook voor drankjes die in blik verkocht worden, statiegeld (€ 0,15) in rekening wordt gebracht. Gezamenlijk streven we ernaar om een bijdrage te leveren aan een schoner Nederland en dus willen we iedereen vragen om naast de plastic drinkflesjes (PET) ook de lege blikjes vanaf heden in te leveren, dat kan bij de grotere supermarkten en tankstation (langs de snelwegen), maar ook in de verzamelbakken op onze accommodatie.

    Net als voor de plastic drinkflesjes moeten wij ook het statiegeld voor blikjes drinken in rekening brengen. Maar sportverenigingen zijn niet verplicht om flessen en blikjes ook in te nemen en statiegeld uit te betalen, dat laatste doen we om praktische redenen ook niet. Onze vereniging heeft zich eerder al aangemeld als vrijwillig innamepunt en we beschikken om die reden ook over een aantal innamebakken. Daar kan een ieder zijn/haar flesje of blikje in deponeren en de opbrengst van het statiegeld zal ten goede komen aan (de verdere verduurzaming van) onze eigen vereniging.

    Dus, aan de bar in onze kantine wordt geen statiegeld teruggeven, ja kan de vereniging steunen door gebruik te maken van de innamebakken, maar je kan de flesjes ook meenemen en het statiegeld bij de standaard innamepunt incasseren.

    Het doel van de invoering van statiegeld op blikjes is natuurlijk om de stroom restafval verder te beperken en de mogelijkheid te creëren om nog meer te recyclen. Wij hopen dat iedereen zich nog meer gaat bekommeren om het milieu door ook naast de kleine petflesjes, lege blikjes in te leveren. En dat doen bij onze vereniging, juichen wij natuurlijk van harte toe.