• Veel enthousiaste kinderen zijn aangemeld na hun deelname aan de succesvolle uitprobeerdagen

  • Onder normale omstandigheden worden tweemaal per schooljaar/voetbalseizoen aan basisschoolleerlingen via Schoolsport Best de mogelijkheid geboden om kennis te maken met sport- en ontspanningsmogelijkheden bij een groot scala aan verenigingen in Best. Door de bijzondere omstandigheden waarin we al lange tijd verkeren, zijn die mogelijkheden er niet geweest,, maar heeft de jeugdcommissie recent zelf het initiatief genomen om middels de zogenaamde “Uitprobeerdagen” kinderen van de basisscholen in Best een stage-mogelijkheid te bieden.

    En dat is zeker niet zonder succes geweest, want ruim 40 kinderen hebben de mogelijkheid aangegrepen om kennis te maken met de voetbalsport in zijn algemeenheid en de manier waarop wij dat als vereniging invullen in het bijzonder. En dat heeft ontzettend goed uitgepakt want uiteindelijk heeft het overgrote deel van de deelnemende kinderen (en hun ouders) besloten om een vervolg te geven aan die stage en zich aan te sluiten bij onze club. Natuurlijk verwelkomen wij hen graag en wensen hen allen veel voetbalplezier bij Wilhelmina Boys.

    Namens de vereniging gaat natuurlijk een woord van dank uit naar de jeugdcommissie die de “Uitprobeerdagen” heeft georganiseerd en gefaciliteerd en een speciale vermelding voor hun inbreng gaat naar de voortrekkers van het initiatief, zijnde Helene Kelders, Marie-Anne Hengst en Liseth van den Dungen.