• Veilig sportklimaat

  Introductie
  Sporten is niet alleen gezond en leuk om te doen, het is daarnaast gezond, het levert vele prachtige momenten en nieuwe contacten op. Maar naast de gezonde en sociale aspecten die aan voetballen in verenigingsverband gekoppeld zijn, komt bij voetbal soms ook onsportief en/of ongewenst gedrag voor, iedereen kent daar wel voorbeelden van.

  Het streven van v.v. Wilhelmina Boys is dat ieder individu zich bij onze vereniging en op onze accommodatie veilig en prettig voelt en dat daarmee alle ingrediƫnten om fijn te sporten aanwezig zijn, sportiviteit en respect staan dan ook hoog in het vaandel.

  Om dat te realiseren is er een handboek "Normen en Waarden", waarin de regels staan, waaraan een ieder zich moet conformeren, opgesteld Daarnaast hanteert de vereniging voor al haar vrijwilligers de verplichting tot het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

  Die VOG moet preventief werken en voorkomen dat vrijwilligers grensoverschrijdend gedrag vertonen. De verklaring geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

  De vereniging heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Het doel daarvan is het verlagen van de drempel om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de vereniging, Tot de vertrouwenspersoon kan men zich wensen in geval van problemen die (voor het gevoel) niet direct met het verenigingskader of het bestuur besproken kunnen worden.