• Officiele Documenten

    De Statuten en het Huishoudelijk Reglement

    Op 4 maart 2008 zijn de door de leden tijdens de algemene ledenvergadering goedgekeurde statuten van de vereniging door notaris van Susante beoordeelt en vastgesteld. De statuten en ook het huishoudelijk reglement van de vereniging hebben daarmee een definitieve status gekregen.

    Het Normen- en Waardenbeleid

    Daarnaast gaat de vereniging met ingang van het voetbalseizoen 2015/2016 over tot de (gefaseerde) invoer van het VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ten behoeve daarvan is het normen- en waardenbeleid geactualiseerd.